Propozicije

Propozicije

PROPOZICIJE INTERNACIONALNOG FESTIVALA REPORTAŽE I MEDIJA

INTERFER Zlatna NIKA

 

Član 1.

INTERFER Zlatna NIKA - INTERNACIONALNI FESTIVAL REPORTAŽE I MEDIJA je međunarodni festival autora, grupe autora, medija, produkcija i dr. kojima se afirmiše, neguje i razvija novinarska profesija i autorski medijski rad u celini i delu koji se odnosi na najvažniji novinarski i medijski žanr - reportažu, u svim oblicima.

Član 2.

Pun naziv festivala je: INTERFER Zlatna NIKA - INTERNACIONALNI FESTIVAL REPORTAŽE I MEDIJA. Skraćeni naziv festivala je: INTERFER (uz redni broj festivala i godinu održavanja). Mesto održavanja je Beograd, Srbija.

Član 3.

Festival INTERFER Zlatna NIKA ima Direkciju i Savet, čije članove bira i imenuje organizator festivala iz redova istaknutih kulturnih i javnih radnika. Direkcija festivala obavlja operativne poslove organizovanja festivala i pratećih aktivnosti. Organizator i vlasnik festivala je TV Apatin doo Apatin.

Član 4.

Savet INTERFER-a je savetodavni organ koji usmerava, predlaže, koordinira i prati aktivnosti organizacije i realizacije festivala. Članovima saveta  ne  pripada  nadoknada za rad u savetu, osim putnih troškova.

Član 5.

Direkcija festivala bira direktora festivala, selektora festivala i stručni žiri koji samostalno odlučuje i dodeljuje nagrade festivala. Selektor festivala od pristiglih reportaža odabira radove i sačinjava zvaničnu-takmičarsku selekciju festivala. O nagradama festivala odlučuje izabrani stručni žiri kome predsedava predsednik žirija.

Član 6.

Konkurs je otvoren za sve autore sveta, bez ikakvih profesionalnih i drugih autorskih i stručnih ograničenja: novinare reportere, reditelje, različite medijske stvaraoce i druge pojedince, video, radio i  televizijske produkcije, novinske i druge medijske kuće, televizijska studija, fizička i pravna lica...

Član 7.

Direkcija festivala sarađivaće sa svim zainteresovanim medijskim, informativnim i dr. ustanovama u Srbiji, kao i inostranstvu na afirmaciji i prezentaciji festivala. Organizator INTERFER-a koristiće međunarodni karakter festivala za medijsku promociju novinarske profesije, kao i podizanje medijske pismenosti i predstavljanje visokih standarda novinarstva. Osim takmičarskog dela, na festivalu će biti organizovane i prateće manifestacije različith tematskih, društvenih i stručnih sadržaja, kao što su: projekcije reportaža, stručne tribine, izložbe, seminari, novinarske radionice i dr.

Član 8.

Svaki novinar, grupa autora ili institucija može konkurisati u takmičarskom programu samo jednom svojom reportažom u jednoj od sledećih takmičarskih kategorija:

- TELEVIZIJSKA REPORTAŽA - do  40 minuta

- RADIO REPORTAŽA - do  30 minuta

- NOVINSKA REPORTAŽA - do 6 strana

- FOTO REPORTAŽA - do 8 fotografija jednog autora

- DRUŠTVENO ODGOVORNA REPORTAŽA

Sve reportaže koji nisu sa srpskog i engleskog govornog područja moraju biti titlovane na srpski ili engleski jezik.

Član 9.

Pravo učešća na konkursu INTERFER-a imaju autori samostalno ili timski, medijske kuće i druge institucije, agencije, produkcijske grupe i dr. bez profesionalnih ograničenja. Selektor ima isključivo pravo odlučivanja koje će radove uvrstiti u zvaničnu festivalsku selekciju. Novinarska udruženja, medijske organizacije, članovi žirija i selektor imaju pravo da predlože one autore i radove za koje smatraju da su vrhunski u godišnjoj produkciji. Da bi reportaža učestvovala na festivalu mora da ispunjava profesionalne standarde, zakonske i etičke norme. Neće biti uvrštene u festival one reportaže koje na bilo koji način vređaju ili dovode u pitanje univerzalna i pojedinačna prava ljudi i naroda, pre svega nacionalna, verska, rasna, polna prava i civilizacijske norme.

Član 10.

Festival ima pravo da emituje odn. prezentuje sve prispele radove prema svojim potrebama, što je definisano i prijavom za učešće na festivalu koju popunjava svaki  od učesnika INTERFER-a. Prispele reportaže se ne vraćaju. Za učešće na festivalu INTERFER Zlatna NIKA organizator učesnicima ne naplaćuje kotizaciju. Sve informacije u vezi aktuelnih informacija oko festivala INTERFER Zlatna NIKA biće domaćoj i stranoj javnosti prezentovani putem masovnih medija, internet sajta festivala, konferencija za štampu, specijalnih festivalskih i drugih publikacija, biltena i dr.

Član 11.

Svojom prijavom za festival INTERFER Zlatna NIKA autor reportaže potvrđuje da ima sva autorska i druga prava nad svojom reportažom, da je on autor reportaže, odn. da su regulisana sva autorska i druga prava u vezi njegove reportaže i da je on u potpunosti odgovoran za originalnost reporataže i njen sadržaj kako je naznačeno u prijavi. Festival INTERFER Zlatna NIKA ne snosi odgovornost, već autor, ako su neki navodi iz prijave netačni i postanu predmet rasprave ili sudskog spora.

Član 12.

Glavne nagrade takmičarskog programa festivala INTERFER Zlatna NIKA su:

- GRAN PRIX INTERFERA - STATUA BOGINJE NIKE, boginje trijumfa i pobede

 

Za sve kategorije pojedinačno (televizijska, radijska, novinska, foto i društveno odgovorna reportaža):

- PRVA NAGRADA - ZLATNA NIKA - plaketa i statua BOGINJE NIKE

- DRUGA NAGRADA - plaketa BOGINJE NIKE

- TREĆA NAGRADA - plaketa BOGINJE NIKE

 

Specijalne nagrade INTERFER-a:

- NAGRADA INSTITUCIJI ZA REPORTAŽU ILI SERIJU REPORTAŽA

- NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO - PLAKETA BOGINJE NIKE

- POSEBAN DOPRINOS REPORTAŽI - PLAKETA BOGINJE NIKE

 

Ostala priznanja:

- ZAHVALNICA INTERFERA

- DIPLOMA INTERFERA

- SPECIJALNA NAGRADA ŽIRIJA

 

Član 13.

Autor se obavezuje da pošalje jednu svoju fotografiju i do tri fotografije iz reportaže, za potrebe medijske prezentacije i publikacije. Radovi se šalju putem interneta, na e-mail adresu festivala Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Član 14.

Organizator zadržava pravo korišćenja festivalskih reportaža i njihovih delova u svrhu promocije i prezentacije festivala INTERFER Zlatna NIKA. Po završetku festivala, nagrađene reportaže i segmenti mogu biti objavljeni na sajtu INTERFER-a i mogu se koristiti za prezentaciju i promociju festivala u svim medijima u Srbiji i svetu.

Član 15.

Za reportaže koje budu poslate na festival, odn. odabrane u program INTERFER-a, organizator neće isplaćivati novčane naknade autorima.

Član 16.

Ukoliko reportaža učesnika festivala bude nagrađena, autor se prijavom na festival obavezuje da prisustvuje svečanosti uručenja nagrada. U slučaju da ne prisustvuje svečanosti dodeli nagrada organizator ima pravo da ne dodeli nagradu tom autoru. Ukoliko je autor nagrađene reportaže sprečen da dođe na svečanost dodele nagrada, dužan je da o tome obavesti direkciju festivala, odn. direktora festivala koji će odlučiti o opravdanosti odsustva i doneti konačnu odluku o dodeli nagrade.

Član 17.

Uslov za učešće na INTERFER-u je tačno ispunjen formular prijave koja se šalje na festival zajedno sa reportažom. Za tačnost podataka iz prijave na festival odgovornost isključivo snosi autor prijave. Prijavljeni radovi za festival moraju biti produkcijski realizovani u tekućoj odn. prethodnoj godini održavanja festivala, i ne mogu biti stariji od dve godine. Reportaža kojom se konkuriše na festival ne mora prethodno biti objavljena. Ukoliko je objavljena u medijima treba tačno naznačiti kada i gde.

Član 18.

Učestvovanjem na konkursu, autor prihvata pravilnik i propozicije, kao i stavke iz prijave kojom konkuriše na festival. Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Član 19.

Takmičarski program festivala i sve informacije u vezi festivala kao i svih drugih programa i aktivnosti biće objavljeni na sajtu INTERFER Zlatna NIKA, festivalskom biltenu i u medijima.

 

 

Organizator festivala

INTERFER Zlatna NIKA

28. INTERNACIONALNI FESTIVAL REPORTAŽE I MEDIJA - INTERFER 2023.

 

Internacionalni festival reportaže i medija

INTERFER Zlatna NIKA

Kontakt tel: +381 63 629 317

Beograd, Srbija

e-mail: interfertv@gmail.com